Privacy

Ik waardeer je vertrouwen in Ietsje Minder en zal er alles aan doen om dit vertrouwen niet te beschamen.

Als je gebruik maakt van de diensten van Ietsje Minder betekent dit veelal dat Ietsje Minder persoonsgegevens zal verwerken. Of dit nu jouw eigen gegevens zijn of die van relaties, personeel, cliënten etc. Ik verwerk deze gegevens volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent dat ook de online tools en computer systemen waar Ietsje Minder mee werkt beschermd en veilig zijn.

Als Ietsje Minder persoonsgegevens voor jou verwerkt, heb jij te allen tijde recht op inzage in deze gegevens.

Ietsje Minder hanteert de bewaartermijnen zoals deze wettelijk bepaald zijn of voorgeschreven worden door bijv. de AVG of de belastingdienst.

Ietsje Minder zal jouw gegevens nooit aan derden verstrekken tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Als je vragen of opmerkingen hebt ten aanzien van deze Privacy verklaring, hoor ik dit graag.  Ook raad ik je aan deze regelmatig te bekijken omdat er wijzigingen doorgevoerd kunnen zijn.